Üye Ol / Oturum Aç

İnsan Kaynakları

Zorunlu alanlar yıldız işareti (*) ile işaretlenmiştir."Gizlilik Politikası" nı okudum. Verilerimin yasal amaçlarla saklanacağını ve kullanılacağını biliyorum. Bu izni Eroğlu Makina şirketinden istediğim zaman iptal edebileceğimin farkındayım.Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi doldurmaktasınız.  Bu kapsamda kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Onaylamanız halinde bilgilerin başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde özlük dosyanız kapsamında işten ayrılış tarihinizi takiben yasal süreler boyunca saklanacağını, başvurunuzun reddi halinde ise değerlendirme süreci olarak formun üç ay boyunca muhafaza edileceğini bildiririz. Onay ile işbu veri kaydını kabul etmiş olacaksınız. 

Kabul Ediyorum